top of page

LİDERLİK

Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1981 yılında Seval Ailesi tarafından kurulmuş özel bir şirkettir.

Onkoloji ürünlerini ilk kez Türkiye’ye getiren Er-Kim İlaç, yıllar boyunca bu alanda sektörün en güçlü oyunculardan biri olmaya devam etmiştir.

Türkiye ilaç sektöründe faaliyet gösterdiği yıllar süresince ülkemizde gereksinim duyulan pek çok özel ürünü ithal ederek hekim ve hastalarımızın kullanımına sunan ve bazı önemli hastalıkların tedavisinde öncü rol oynayan Er-Kim İlaç sektörde “ilklerin firması” olarak tanınmaktadır.

Yıllar içinde birçok uluslararası firmanın yaşam kurtarıcı ve hasta yaşamına değer katan orijinal/patentli ürünlerini Türkiye pazarına sunmuş olan Er-Kim İlaç, çokuluslu şirketlerle paylaştığı pazarlarda önemli başarılara imza atmış ve bu sayede ithal ettiği ürünlerin ana firmalarının da Türkiye’de kendi yapılanmalarını kurarak Türkiye pazarına girmesine olanak sağlamıştır.

Temel misyonu “Türkiye’ye yeni ve maliyet-etkin tedavi alternatiflerini sunmak” olan Er-Kim İlaç tüm çalışmalarını bu misyon üzerine planlayıp yöneterek ülkemizde bulunmayan tedavi alternatiflerini sağlık mesleği mensuplarının ve dolayısıyla hastaların hizmetine sunmak için yoğun çaba göstermekte, ayrıca Türkiye’de mevcut ürünlerin uygun fiyatlı eşdeğerlerini de yerli üretim anlaşmaları kapsamında portföyüne katarak kamu ilaç giderlerinde tasarrufa katkıda bulunmaktadır.

Hematoloji ve Onkoloji alanında sunduğu ürünlerle birçok yeniliğe imza atan ve doğal olarak birçok kavramı da beraberinde getiren Er-Kim İlaç, bugün faaliyet alanlarına İmmunoloji, Nöroloji, Üroloji, Kadın-Doğum, Ortopedi, Fizik Tedavi, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Transplantasyon, Dermatoloji, Endokrinoloji, Oftalmoloji ve Yoğun Bakım alanlarına hitap eden ürünleri de eklemiş bulunmaktadır.

Er-Kim İlaç bu alanlardaki ihtiyaca yönelik ithal ürünleri Türk Tıbbının hizmetine sunmaya devam ederken, tüm diğer ürünlerinde de hasta/hekim yararına artı özellikler gözetmeye çalışmakta ve portföyünü reçeteli eşdeğer ve reçetesiz ürünlerle de genişletmektedir.

Er-Kim İlaç bugüne kadar elde ettiği bilgi, deneyim ve insan kaynağı ile Türkiye dışındaki ülkelerde de faaliyet gösterme kararı almış ve bu konuda ilk adımlarını atmıştır.

Halen 11 uluslararası firmanın ilaç, tıbbi cihaz ve reçetesiz ürünlerinin Türkiye münhasır distribütörü olarak faaliyetine devam eden ve yerli üretim ürünlerini de piyasaya vermeye başlayan Er-Kim İlaç, ülkemize ve ülkemiz insanına artı değerler yaratma amacıyla, gelecek yıllarda da tıp ve ilaç sektörünün gereksinimlerine yanıt bulmaya çalışmakta ve insan hayatına değer katma hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürümeye devam etmektedir.

Hopeful%20Horizons_edited.jpg
Günbatımında alanda çalışan kız

VİZYON · MİSYON · DEĞERLER

Er-Kim İlaç kuruluşundan bu yana yenilikçi ürün portföyü ile şeffaf bir hizmet anlayışını benimsemiştir ve Türkiye insanının sağlığı için çalışmaktadır. Ulaşılabilir yenilikçi ürünleri, yüksek biyoteknoloji ürünlerini ve yurt dışında sıklıkla kullanılan yenilikçi gıda takviyelerini de Türkiye tıbbına sunmaktadır.

Faaliyette bulunduğu 40 yıldan uzun sürede Türkiye’ye yeni tedavi seçenekleri sunmak amacıyla birçok önemli ürünü ve destek ürünlerini Türkiye’ye getirmiş olan Er-Kim İlaç, sağlığın geleceğine yatırım yapan, şeffaf ve yenilikçi hizmet üreten bir şirket olarak, insan hayatını iyileştirme hedefini gerçekleştirme kararlılığında emin adımlarla yürümeye devam etmektedir.

İletişime açık ve insani değerlere önem veren bir yönetim yapısıyla 40 yıl süresince edindiği her deneyimi gelecek yıllara aktararak daha verimli ve etkin çalışmak adına planlama yapan ve organizasyonel yapısını değiştiren Er-Kim İlaç, pazar dinamiklerini ve gereksinimlerini sürekli analiz eden ve bu kapsamda kendisini yenileyen, çalışanlarının fikirlerine değer veren şirket felsefesi ile kendisini farklılaştıran ilkelere sahiptir. Günümüzün gereklerine uygun iç ve dış müşteri yönetimi ve her kademede interaktif süreç zincirini başarı ile yöneten Er-Kim İlaç değişime ve gelişime açık yönetim sistemini benimsemiştir.

bottom of page