top of page

ETİK ve UYUM

1981'den beri etik, bazen satış kaybı pahasına da olsa Er-Kim'in işinin ön saflarında yer almaktadır. Er-Kim, yalnızca yerel ve uluslararası yolsuzlukla mücadele ve rüşvetle mücadele mevzuatına tam olarak uymakla kalmadı, aynı zamanda kural koyuculara, hastaların zarar gördüğü önemli uzmanlık alanlarında etik olmayan uygulamaları önlemek için mevzuat yazmalarına yardımcı oldu.

Mother and a Child
bottom of page